+   Overview
+   Contact us
Home > Knowledge Management > View Draft Document
View Summary Document Details
Knowledge Class Details
Knowledge Class Name : Publication - Conference Proceedings
Document Details
Title of Article : Penguasaan Semantik dan Pragmatik dalam Kalangan Kanak-kanak
Description : Perkembangan semantik dan pragmatik merupakan salah satu aspek yang menarik diselidiki dalam perkembangan bahasa kanak-kanak setelah seseorang kanak-kanak itu mula menjalani proses sosialisasi, iaitu bermula pada usia 3 tahun lebih. Pemerolehan semantik merujuk kepada pemerolehan makna bahasa yang mereka gunakan manakala pemerolehan pragmatik bermaksud aspek bahasa yang berkaitan dengan konteks dan penggunaannya. Antara perkembangan semantik dan pragmatik yang jelas kelihatan ialah penggunaan bahasa yang terdiri daripada kata nama, kata kerja dan kata adjektif ketika seseorang kanak-kanak itu berbual, berlakon dan bercerita.
Dynamic Metadata(s)
Keywords : Penguasaan Semantik, Penguasaan Pragmatik, Kanak-kanak
Title Conference, Seminar etc. : Seminar Antarabangsa Psikolinguistik 1
Main Author(s) in UPM :
Co-Author(s) in UPM :
Main Author(s) outside UPM :
Co-Author(s) outside UPM :
Editor : Jabatan Bahasa Melayu dan PERSIMA
Year : 2007
No. of Pages : 12
Place of Publication : Serdang
Publisher : Jabatan Bahasa Melayu dan PERSIMA
Knowledge Map : 1. Academic Clusters
2. Social Sciences & Professional Literature
Document System Information
Status : Verified
Created By : Zaitul Azma Bt. Zainon Hamzah
Created Date : 14-Mar-2008 16:13:47
Submitted By : Zaitul Azma Bt. Zainon Hamzah
Submitted Date : 14-Mar-2008 16:13:47
Version : 1.00
Remarks : -
Document Relate Information
Related Document : - (No Related Document Found)
* - Compulsory Fields
If you encounter any problems using the portal or have any suggestions, please contact km@upm.edu.my